Podajniki łańcuchowe

   Maszyny transportujące w których do przemieszczania ładunku użyto łańcuchy rolkowe lub łańcuchy płytkowe. Podajniki z łańcuchami rolkowymi pracują przy transporcie palet, skrzyń, kontenerów, beczek. Głownie są to ładunki o dużej masie. Podajniki z łańcuchami płytkowymi są najczęściej wykorzystywane przy transporcie butelek, kartonów w rozlewniach napojów, zakładach mleczarskich itp.

Podajniki z łańcuchami rolkowymi są używane najczęściej do: 

  • transportu palet, skrzyń, kontenerów w ciągach technologicznych
  • transportu płyt meblowych, tafli szkła, arkuszy blach
  • transportu skrzyń, butli (używamy łańcuchów odkówkowych)

 

Podajniki z łańcuchami płytkowymi są używane najczęściej do:

  • transportu butelek szklanych, butelek pet, puszek
  • przewracarek słoików, puszek, etc
  • transportu kubków – opakowań z tworzyw
  • transportu opakowań zbiorczych